Saturday, 6 February 2010

the world is our / TWDY

Photobucket
Photobucket
Har spenderat hela dagen med Filip. Fotopromenader, te och fin musik. Tyska EP's, kyla, värme, vin och pasta. Underbart.

No comments:

Post a Comment