Monday, 9 November 2009

svarta linjer

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Soppa, novemberväder och psykotisk litteratur. Sömnbrist och kallt kaffe. Mörker, svaghet, kyla. Mera mörker. Jag vill resa långt härifrån.

No comments:

Post a Comment